Energetika ima šanse biti motor novog ciklusa…


February 26 2014 Kategorija: Fondovi

Od 52 milijarde kuna najavljenih velikih infrastrukturnih projekata za koje je Vlada objavila da su u pripremi, samo na energetske projekte otpada više od polovice sume – oko 32 milijardi kuna. Prema pripremi planova i realizacija investicija u energetskom sektoru do 2020. godine, ukupni investicijski potencijal u energetici broji ukupno 36 projekata vrijednih devet milijardi eura, a 10 projekata vrijednih pet milijardi eura traže privatna ulaganja. Kako stoji u podacima Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI), planirane investicije javnog sektora u energetiku u 2013. godini bile su pet posto veće nego godinu ranije. Ukupno je planirano nešto manje od tri milijardi kuna ulaganja, od čega se 2,4 milijardi kuna odnosi na …

 

Energetika ima šanse biti motor novog ciklusa…

Komentari za "Energetika ima šanse biti motor novog ciklusa…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska