HNB: Na operativnoj razini nema diskontinuiteta kod…


February 13 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Prema privremenim nerevidiranim podacima koje je HNB prikupila od banaka, njihova je dobit prije oporezivanja u prošloj godini iznosila nešto manje od 1,02 milijarde kuna. Na operativnoj razini, što je najbitnije, diskontinuiteta u rezultatu banaka u 2013. nije bilo, bilježi se pad za 2 ili 3 posto, dok je iskazano znatno smanjenje dobiti prije oporezivanja rezultat naglog porasta troškova rezerviranja za gubitke uslijed preoptimistične valorizacije imovine banaka unazad nekoliko godina, koja je sada morala biti korigirana, ocjena je Hrvatske narodne banke (HNB). Prema privremenim nerevidiranim podacima koje je HNB prikupila od banaka, njihova je dobit prije oporezivanja u prošloj godini iznosila nešto manje od 1,02 milijarde … …više

HNB: Na operativnoj razini nema diskontinuiteta kod…

Komentari za "HNB: Na operativnoj razini nema diskontinuiteta kod…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska