Imovina fondova za studeni 2009. godine


December 15 2009 Kategorija: Financijske vijesti

Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u studenom je porasla za 5,61 posto te je iznosila 10,771 milijardi kuna a tom povećanju imovine od 572,447 milijuna kuna najviše su doprinijeli novčani fondovi. Ovo je četvrti mjesec za redom kako ukupna imovina fondova bilježi porast, stoji u analizi Marka Repecki s HrPortfolia . Što se dioničkih fondova tiče, u studenom nije bilo većih promjena te im je imovina porasla za tek 9,875 milijuna kuna što je porast od 0,35 posto te je krajem mjeseca iznosila 2,834 milijarde kuna. Najveći porast imovine promatrano u apsolutnom iznosu imao je fond PBZ I-Stock kojem je imovina porasla za 12,551 milijuna kuna te ona sada iznosi 182,526 milijuna što je porast od 7,38 posto u odnosu na listopad. Pad imovine od 9,441 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Emerging Markets te on sada raspolaže sa 16,558 milijuna kuna što je pad od 36,31 posto te je time pretrpio najveći pad u grupi dioničkih fondova. Pad imovine od 1,14 posto zabilježili su i mješoviti fondovi koji su krajem studenoga raspolagali sa 1,911 milijardi kuna što je 22,124 milijuna manje nego u listopadu. Tom padu najviše je pridonijelo smanjenje imovine PBZ Global fonda koja je u studenom smanjena za 12,812 što je pad od 3,81 posto te on sada raspolaže sa 323,055 milijuna kuna . Porast od 3,617 milijuna kuna imao je fond ZB global te je on studeni završio za imovinom od 753,115 milijuna kuna što je 0,48 posto više u odnosu na mjesec ranije. Značajan porast imovine od 33,829 milijuna kuna imali su obveznički fondovi što je na njihovu ukupnu imovinu od 498,003 milijuna kuna, porast od 7,29 posto. Najveći porast, od 16,689 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Bonds koji je studeni završio sa imovinom od 97,165 milijuna kuna te je to za 20,74 posto više u odnosu na mjesec ranije a jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena u studenom je HI-conservative koji je imao simboličan pad od 4,639 tisuća kuna ili -0,08 posto. Novačani fondovi su u studenom uvećali imovinu za čak 550,896 milijuna kuna što je porast od 11,07 posto a najveći dobrinos tom rastu dali su fondovi Raiffeisen Cash kojem je imovina porasla za 129,636 milijuna kuna te ZB plus čija imovina je uvećana za 128,657 milijuna kuna. Najveći pad od 4,212 milijuna kuna imao je fond Select Novčani  te je on studeni završio sa imovinom od 22,793 milijuna što je za 15,60 posto manje u odnosu na mjesec ranije. Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove iznosi 51,32 posto dok udio imovine u obvezničkim fondovima iznosi 4,62 posto. U dioničke fondove uloženo je 26,31 posto ukupne imovine dok na mješovite otpada 17,75 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova. Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 4,135 milijardi kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,800 milijardi te Raiffeisen invest koji upravlja sa 1,398 milijardi kuna, zaključuje se u analizi. više…

 

Imovina fondova za studeni 2009. godine

Komentari za "Imovina fondova za studeni 2009. godine"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska