Imovina mirovinskih fondova premašila 50 milijardi…


December 24 2012 Kategorija: Financijske vijesti

Najveći rast ostvario je AZ fond kojemu je imovina porasla za 214,3 milijuna kuna i na kraju mjeseca iznosila 20,32 milijarde. Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome je premašila 50 milijardi kuna. Podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pokazuju da je mjesečni rast iznosio 570 milijuna kuna i da je jedan od nižih ove godine

Imovina mirovinskih fondova premašila 50 milijardi…

Komentari za "Imovina mirovinskih fondova premašila 50 milijardi…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska