Koga je sve imenovala i razriješila Vlada na…


February 13 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Na zatvorenom dijelu 141. sjednice Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o prihvaćanju Popisa zakonodavnih i drugih akata te politika Europske unije tijekom grčkog predsjedavanja Vijećem Europske unije.Vlada je usvojila i stajališta za sastanke Vijeća ministara, za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo koji će se održati 17. veljače i sastanak Vijeća za gospodarska i financijska pitanja, koji će se održati 18. veljače, 2014. godine. Ministarstvu pravosuđa odobrena su sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu u iznosu od 400.000,00 EUR-a. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka klasificirana je oznakom „povjerljivo“ pa je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.Vlada je dala odgovor na tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u sporu protiv Rješenja o istovremenom raspuštanju i razrješenju.Vlada je usvojila Prijedlog odluke o osnivanju Ureda Republike Hrvatske. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.Što se tiče kadrovskih pitanja, novom pomoćnicom ministra pravosuđa, koja će upravljati radom Uprave za organizaciju pravosuđa, imenovana je Gordana Klarić.Privremenom predsjednicom Uprave Agencije za ugljikovodike, koja će obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije, imenovana je Barbara Dorić.Predsjednicom Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska kuća-Croatia House“ imenovana je Sandra Sekulić, a članicama Danijela Barišić, Vesna Cvjetković, Tamara Perišić i Daniela Petričević Golojuh.Razriješeni su voditelji i dio članova te imenovani nova voditeljica i dio članova pojedinih Resornih radnih skupina za projektnu provedbu pojedinih reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014

Koga je sve imenovala i razriješila Vlada na…

Komentari za "Koga je sve imenovala i razriješila Vlada na…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska