KOLUMNA: Obzor 2020. – novi program EU za istraživanje…


February 13 2014 Kategorija: Burza

Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. – 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

KOLUMNA: Obzor 2020. – novi program EU za istraživanje…

Komentari za "KOLUMNA: Obzor 2020. – novi program EU za istraživanje…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska