Male hidroelektrane HEP-ov poslovni adut


February 25 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Prvi projekt za koji je HEP stekao status povlaštenog proizvođača električne energije je Agregat biološkog minimuma HE Lešće. Nakon Agregata biološkog minimuma HE Lešće, u lipnju 2015. planira se završetak izgradnje i ishođenje statusa povlaštenog proizvođača električne energije te uključenje u sustav poticaja za MHE Prančevići, a u studenom 2016. i za MHE Peruča,

Komentari za "Male hidroelektrane HEP-ov poslovni adut"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska