Ministarstvo financija: Uložili smo sve napore da se…


February 15 2014 Kategorija: Banke, Financijske vijesti

Ministarstvo financija danas je priopćilo da je uložilo sve napore kako bi se postupak predstečajne nagodbe nad rovinjskom Mirnom pozitivno okončao, ali da nije moglo sudjelovati u glasovanju koje je temeljeno na zahtjevu koji nije u skladu sa zakonom, te da tvrtka Geneza, koje je navedena kao strateški partner, nije dostavila nikakvu garanciju banke niti pismo namjere iz kojeg bi bilo razvidno da može izvršiti dokapitalizaciju kako je bilo navedeno u dopuni izmijenjenog plana restrukturiranja.

Komentari za "Ministarstvo financija: Uložili smo sve napore da se…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska