Ministarstvo prekršajno prijavljuje Zagreb jer nije…


November 30 2013 Kategorija: Fondovi

Inspekcija zaštite okoliša naredila je Gradu Zagrebu da u roku od pet dana ukloni glomazni otpad u naselju Rudeš, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će protiv Grada pokrenuti prekršajni postupak jer nije osigurao gospodarenje glomaznim otpadom u skladu sa zakonom.

Komentari za "Ministarstvo prekršajno prijavljuje Zagreb jer nije…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska