Ostojić: Masa plaća u zdravstvu ostat će na razini…


February 4 2014 Kategorija: Burza

Ministar zdravlja Rajko Ostojić izjavio je danas da su trenutni povećani rashodi za plaće u zdravstvu posljedica poštivanja zakona i EU direktiva, ali očekuje da će masa bruto plaća u ovoj godini, zahvaljujući novoj organizaciji, ostati na razini 2012. godine.

Komentari za "Ostojić: Masa plaća u zdravstvu ostat će na razini…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska