OTS: Jadroagent d.d. Rijeka – GFI 1Y 2010 revidirano; Revizorsko izvješće; Kodeks korporativnog upravljanja 2010.


March 26 2011 Kategorija: Banke, Burza, Financijske vijesti, Financijski produkti, Fondovi, Riječnik, Tečajna lista HNB

Objava revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu, Revizorsko izvješće i Kodeks korporativnog upravljanja za 2010. godinu. Rijeka (HinaOTS) – JADROAGENT DD iz…

Komentari za "OTS: Jadroagent d.d. Rijeka – GFI 1Y 2010 revidirano; Revizorsko izvješće; Kodeks korporativnog upravljanja 2010."

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska