Ovo trebate znati o pravu na otkup električne energije


May 25 2013 Kategorija: Financijske vijesti

Da bi se odredilo pravo na otkup električne energije iz postrojenja korisnici su dužni, prije primjene ugovora o otkupu električne energije, dostaviti HROTE-u dokaz da je izgradnja postrojenja izvršena od strane ovlaštenog instalatera. Sukladno članku 14. stavka 5. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN broj 63/12, 121/12 i 44/12) Ugovor o otkupu električne energije koji je sklopljen s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. primjenjuje se (stupa na snagu) s danom prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja, odnosno nakon izdavanja odgovarajuće potvrde kojom se stječe pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu izdanu od operatora sustava (Dozvola za trajni pogon). Powered by portal croenergo.eu … …više

Ovo trebate znati o pravu na otkup električne energije

Komentari za "Ovo trebate znati o pravu na otkup električne energije"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska