‘Pazite na kompleksne financijske proizvode, rizični…


February 11 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Između ostaloga treba pripaziti na konvertibilne obveznice, certifikate, CDF-ove i strukturirane proizvode. Europski regulator tržišta kapitala (ESMA) upozorio je sve investitore, pa tako i hrvatske, na rizike ulaganja u kompleksne proizvode. “U ovom razdoblju povijesno niskih kamatnih stopa investicijska društva na želju za ostvarivanjem prinosa od ulaganja odgovaraju ponudom kompleksnih investicijskih proizvoda. Neki od tih proizvoda osmišljeni su tako da malim ulagateljima omogućuju pristup … Izvor/autor poslovni.hr više…

‘Pazite na kompleksne financijske proizvode, rizični…

Komentari za "‘Pazite na kompleksne financijske proizvode, rizični…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska