Porastao broj poštanskih usluga


February 14 2014 Kategorija: Fondovi

Pojačana aktivnost na tržištu poštanskih usluga u zadnjem tromjesečju 2013. godine rezultirala većim brojem usluga. U zadnjem tromjesečju 2013. zabilježeni su pozitivni trendovi tržišta poštanskih usluga u odnosu na prethodna razdoblja iste godine, ali i rast broja usluga u odnosu na posljednje tromjesečje 2012. Broj usluga se povećao 10 posto od kraja rujna 2013., a rast od 0,5 posto je ostvaren i u usporedbi s rezultatima zadnjeg tromjesečja 2012. Potpuna liberalizacija tržišta, koja je nastupila početkom 2013., doprinijela je pojavi novih davatelja i usluga te imala pozitivan utjecaj na tržište poštanskih usluga u zadnjem …

 

Porastao broj poštanskih usluga

Komentari za "Porastao broj poštanskih usluga"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska