Predstečajni zakon nije znao da nema pravila za…


February 11 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Zakon o parničnom postupku precizira kako se sklapa, ali ne i kako se poništava sudska nagodba. Predstečajna nagodba jest sudska nagodba i predstečajni zakon kaže da se ona može pobijati “po pravilima sudske nagodbe”, ali postoje pravila samo za sklapanje, ne i za pobijanje. Što je po zakonu nagodba? Nagodba je uređena u dva dobro poznata zakona. Jedan je Zakon o obveznim odnosima koji kaže što je nagodba. Drugi je Zakon o parničnom postupku koji kaže što je sudska nagodba. Može li se na predstečajnu nagodbu primjeniti ove zakone? Prije ne, nego da.

Komentari za "Predstečajni zakon nije znao da nema pravila za…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska