Sabor o planu usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a


February 7 2013 Kategorija: Financijske vijesti

Hrvatski sabor u današnjem će nastavku zasjedanja razmotriti prijedlog godišnjeg plana usklađivanja zakonodavstva po kojemu bi u 2013. s europskim propisima trebao uskladiti 108 zakona. Hrvatska je do sada ispunila većinu obveza prema EU-u, no kako se pravna stečevina Unije kontinuirano razvija, zakoni će se morati i ubuduće usklađivati. Program usklađivanja za 2013

Sabor o planu usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a

Komentari za "Sabor o planu usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska