Viceguverner HNB-a bankama: Koristite NRS umjesto…


February 4 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Donošenje novog zakona je dobra inicijativa da se sredi ta konfuzija, rekao je Bohaček, no pritom je pozvao da se zatezna kamata, kao tržišna kategorija, oslobodi zakonskog ograničavanja. Viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB) Vedran Šošić izjavio je danas kako bi pri definiranju parametra za određivanje kamatnih stopa banke trebale koristiti nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) kao najmanje loše rješenje, jer euribor i libor ne odražavaju stvaran trošak domaćeg financiranja. Korištenje euribora i libora za HNB predstavlja kockanje, jer time banke na sebe i na dužnike preuzimaju neprimjereni kamatni rizik, pa središnja banka može od banaka tražiti dodatne kapitalne zahtjeve, odnosno kapitalno … …više

Viceguverner HNB-a bankama: Koristite NRS umjesto…

Komentari za "Viceguverner HNB-a bankama: Koristite NRS umjesto…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska