Vjerovnici Jadrantekstila dali 15 dana za pokušaj…


February 14 2014 Kategorija: Fondovi

Skupština vjerovnika Jadrantekstila u stečaju danas je na splitskom Trgovačkom sudu odlučila da stečajni upravitelj Ante Vuković u sljedećih 15 dana još jednom pokuša sklopiti izvansudsku nagodbu sa Slobodnom Dalmacijom radi izvanprisilne naplate duga koji na temelju sudske presude iznosi oko 5,76 milijuna kuna, uvećano za kamate koje se zaračunavaju od 1. travnja 2003. godine te za sudske troškove. …više

Vjerovnici Jadrantekstila dali 15 dana za pokušaj…

Komentari za "Vjerovnici Jadrantekstila dali 15 dana za pokušaj…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska