Vlada krpa deficit novcem fakulteta


February 25 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Prema proračunu bi moglo skrenuti više od 60 posto neutrošenih vlastitih sredstava fakulteta. Fakulteti bi uskoro mogli ostati kraći za dobar dio od ukupno 1,6 milijardi kuna takozvanih vlastitih prihoda.

Komentari za "Vlada krpa deficit novcem fakulteta"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska