Wikipedia puna skrivenih reklama


February 3 2014 Kategorija: Burza

Velika poduzeća poput Daimlera sve češće otkrivaju Wikipediju kao platformu za iznošenje nepotpunih ili netočnih informacija o svojoj povijesti i poslovanju. Novinar Marvin Oppong objavio je knjigu punu ovakvih primjera.

Komentari za "Wikipedia puna skrivenih reklama"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska