Edukacijom do menadžerske učinkovitosti


February 3 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Posao menadžera u osnovi se sastoji od promišljanja tekućih i razvojnih poslovnih procesa i donošenja odluka o raspoloživim resursima u funkciji postizanja izabranih ciljeva poslovne politike društva. To podrazumijeva znanje, iskustvo, mnoge vještine i specifičnu osobnu odgovornost, ali i neprestano učenje i usavršavanje. Naime, umijeće vođenja je po naravi stvari interdisciplinarno, a kriterij učinkovitosti mjeri se po sposobnostima menadžera da ostvare sinergiju raspoloživih materijalnih, kadrovskih i financijskih potencijala poduzeća što u konačnici potvrđuje ili demantira konkurentnu sposobnost pozicioniranja na tržištu, odnosno rezultira dodanom vrijednošću, rastom ili opadanjem poslovne aktivnosti društva. Dinamika promjena toliko je uznapredovala da ono što je vrijedi danas, sutra već zastarijeva – kako u osnovnoj struci tako i u području raznih tehnologija, da o uvjetima privređivanja, konjunkturi tržišta i nepredvidivosti konkurencije i ne govorimo. A sve to mora se uzeti u obzir i galvanizirati u procesu donošenja konkretnih poslovnih odluka čiji ishod se itekako tiče svih unutarnjih i vanjskih interesnih struktura, naravno i karijere samog menadžera. Zato više nije dovoljno pratiti stručnu literaturu i s vremena na vrijeme pohađati interne seminare o unapređenju pojedinih poslovnih funkcija, nego je na svim razinama menadžmenta postalo nužno neprestano usavršavanje i učenje koje integrira i tuđa profesionalna iskustva i znanja potrebna za razumijevanje cjelokupnog konteksta poslovanja. Imajući rečeno u vidu, razvili smo 2011. godine CROMA EduCare, namijenjen prije svega mladim menadžerima i poduzetnicima, kao i stručnjacima koje kompanije žele promovirati na menadžerske pozicije. Ovaj program objedinjuje temeljna menadžerska znanja, alate i vještine s akumuliranim profesionalnim iskustvom nositelja pojedinih modula koji su najvećim dijelom dokazani menadžeri i poduzetnici iz realnog biznis sektora, a ukoliko dolaze iz akademske zajednice, onda su to najbolji predavači koji također djeluju kao autori zakonskih okvira, članovi upravnih ili nadzornih odbora vodećih korporacija. Umjesto izučavanja virtualnih ili klasičnih studija slučajeva, polaznici programa imaju uz svaki modul goste predavače i priliku upoznati i družiti se s osnivačima ili predsjednicima uprava vodećih domaćih korporacija, kao i s ljudima koji su inače rijetko dostupni za neposredan dijalog. Cijeli koncept CROMA EduCare programa je interaktivno učenje koje kombinira usavršavanje metoda, vještina i alata profesionalnog menadžmenta s konzaltingom pri izradi završnog projekta polaznika.Ocjene polaznika i poslodavaca koje su kroz sve četiri generacije bile superlativne, najbolja su potvrda korisnosti programa. Desetak od dosadašnjih 82 polaznika unaprijeđeno je na menadžerske pozicije, troje je imenovano predsjednicima uprava, a svi su potvrdili da je CROMA Educare bio iznad njihovih očekivanja i da im novostečena znanja i vještine koriste u svakodnevnom poslovanju. Novi, proljetni ciklus CROMA EduCare programa počinje 7.

 

Edukacijom do menadžerske učinkovitosti

Komentari za "Edukacijom do menadžerske učinkovitosti"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska