Uobičajena kretanja za početak razdoblja održavanja…

July 10 2009 Kategorija: Financijske vijesti nema komentara

Ovaj tjedan bio je obilježen krajem jednog te početkom novog razdoblja održavanja obvezne pričuve. Tako smo tijekom prve polovice ovoga tjedna zabilježili očekivani pad prekonoćnih kamatnih stopa na tržištu na minimalne razine. Istovremeno, i prekonoćni depoziti kod HNB-a dosegnuli su razinu od skoro 3,5 milijardi kuna. Međutim, sredinom tjedna odnosno početkom novog razdoblja zabilježili smo dinamiziranje potražnje za dodatnim kunama kako banke nastoje osigurati zadovoljavajuću razinu likvidnosti. Sukladno tome, i prekonoćni prinosi zabilježili su rast približivši se razini od 9% (lombardna stopa), no potrebe za korištenjem lombardnih kredita nije bilo. Na tjednoj razini zabilježeno je i povećanje gotovog novca izvan sustava za oko 300 milijuna kuna uslijed dinamiziranja turističke aktivnosti, što se nepovoljno odrazilo na razinu likvidnosti sustava. Početak novog razdoblja održavanja obvezne pričuve rezultirao je i rastom potražnje banaka na ovotjednoj obratnoj repo aukciji na 6,32 milijarde kuna. Međutim, HNB je pomalo neočekivano prihvatio tek 30% pristiglih ponuda odnosno oko 1,9 milijardi kuna po i dalje nepromijenjenoj fiksnoj repo stopi od 6%. Tako je likvidnost sustava na tjednoj razini obogaćena za 150 milijuna kuna kroz obratne repo aukcije. Na posljednjoj aukciji trezorskih zapisa interes investitora bio je u skladu s planiranim iznosom izdanja, a upisani su isključivo jednogodišnji zapisi uz nepromijenjeni prinos od 7,80%. Na tjednoj razini kratkoročni dug države tek je blago smanjen pa ni povoljan utjecaj na razinu likvidnosti sustava nije bio značajan. Očekujemo kako bi se prekonoćne kamatne stope mogle zadržati blizu trenutnih razina. Dodatni pritisak na likvidnost stvarati će povećanje potražnje za gotovim novcem izvan bankarskog sustava tijekom središnje turističke sezone. U nešto dužem razdoblju kretanja na novčanom tržištu značajno će ovisiti o usklađenosti djelovanja monetarnih i fiskalnih vlasti odnosno o uspješnosti smanjenja državne potrošnje. Ukoliko zabilježimo osjetnije slabljenje kune izgledno je daljnje smanjenje kunske likvidnosti, a samim time i jačanje tenzija na novčanom tržištu kao i na početku 2009. Tijekom ovotjednog trgovanja na domaćem deviznom tržištu nastavio se dominantan utjecaj blagih deprecijacijskih pritisaka na kunu prvenstveno kao posljedica izraženije potražnje za stranim valutama od strane korporativnog sektora. Iako ovogodišnja povoljnija kretanja u robnoj razmjeni s inozemstvom ukazuju na manju potrebu za devizama, potražnja korporativnog sektora za stranim valutama i dalje je intenzivna uslijed inozemnih obveza ovoga sektora koje dospijevaju u nadolazećim mjesecima. Tako smo u drugoj polovici tjedna kratkotrajno zabilježili i trgovanje na razinama većim od 7,35 kuna za euro. Posljednje izjave čelnika i Savjeta HNB-a ukazuju na nastavak politike održavanja stabilnosti tečaja bez obzira na potrebe države da financira manjak u proračunu te snažni pad gospodarske aktivnosti. U trenucima kada se očekuje značajnije jačanje pritisaka na slabljenje kune ovakve izjave djeluju pozitivno i umirujuće na tržište. U narednim danima očekujemo kako bi povećana ponuda stranih valuta od turističke djelatnosti mogla neutralizirati posljednje pritiske na pad vrijednosti domaće valute, stoga na tjednoj razini ne očekujemo značajnije promjene srednjeg tečaja EUR/HRK. Tijekom trajanja središnje turističke sezone trgovanje uglavnom vidimo u rasponu od 7,30 do 7,45 kuna za euro, s tim da je gornja razina navedenog raspon izglednija u kolovozu. više… …više

Uobičajena kretanja za početak razdoblja održavanja…

Uobičajena kretanja za početak razdoblja obvezne pričuve

July 10 2009 Kategorija: Banke, Financijske vijesti nema komentara

Ovaj tjedan bio je obilježen krajem jednog te početkom novog razdoblja održavanja obvezne pričuve. Tako smo tijekom prve polovice ovoga tjedna zabilježili očekivani pad prekonoćnih kamatnih stopa na tržištu na minimalne razine

Uobičajena kretanja za početak razdoblja održavanja obvezne pričuve

Prethodna