Fondovi

Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih tada plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije, odnosno u različite financijske oblike.

Investicijski fondovi

Investicijske fondove možete podijeliti u dvije grupe i to po načinu prikupljanja sredstava na

Otvoreni investicijski fondovi

– ulaganje i isplata iz fonda je moguća u svakom momentu

Zatvoreni investicijski fondovi

– zatvoreni investicijski fondovi izdaju i prodaju udjele u relativno kratkom i vremenski ograničenom razdoblju po odgovarajućoj ponuđenoj cijeni. Broj udjela je točno utvrđen i zatvoreni fond, za razliku od otvorenog, ponovno ne otkupljuje udjele već se dionicama fonda trguje na burzi.

i po vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu na: Novčani, Obveznički, Mješoviti i Dionički.

Aktualni tečaji fondova


Lijevo možete vidjeti aktualne tečaje svih investicijskih fondova – dionički fondovi, mješoviti fondovi, obveznički fondovi, novčani fondovi i posebni fondovi.


Prvi otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj su krenuli s radom početkom 1999. godine. Većina fondova je orijentirana na ulaganje u vrijednosne papire hrvatskih izdavača. Trenutno ima 59 aktivnih otvorenih investicijskih fondova.

Kada se odlučite za kupnju udjela u fondu, možete se obratiti izravno društvu za upravljanje ili nekom od ovlaštenih posrednika (uplate u fondove izvršavaju se isključivo preko poslovnih banaka, pošte ili FINE)  koji vam može objasniti proceduru i pomoći u kupnji. Ispunite zahtjev za kupnju sa svojim osnovnim podacima i podacima o iznosu koji želite uložiti, dostavite da društvu za upravljanje ili posredniku, nakon toga ispunite uplatnicu i u banci ili preko Internet bankarstva izvršite plaćanje.

Prilikom ulaganja u fondove trebamo biti svjesni i nedostataka koji često nisu jasno prezentirani potencijalnim investitorima. Glavni nedostaci fondova u odnosu na klasičnu bankovnu štednju su promjenjivost prinosa i nepostojanje garancije države za novčani ulog kao što je to slučaj kod štednje u banci. Uspješnost poslovanja investicijskog fonda mjeri se prinosom na uloženi kapital, a prinos se izračunava na temelju porasta vrijednosti udjela u određenom vremenskom razdoblju. Fondove istog stupnja rizika i istih valuta možemo uspoređivati i međusobno te ih na taj način rangirati prema uspješnosti.  Za ocjenu dugoročne uspješnosti fonda relevantan je prosječni godišnji prinos fonda ( PGP) –  ukupno ostvaren prinos fonda podijeljen s godinama trajanja fonda. Pritom treba voditi računa da ostvareni prinosi u prošlosti ne garantiraju jednaku uspješnost u budućnosti.