Tečajna lista

Republika Hrvatska provodi režim fluktuirajućeg tečaja. To znači da tečaj nacionalne valute nije fiksiran prema nekoj stranoj valuti ili košarici valuta, već se slobodno formira na deviznom tržištu. Tečaj, dakle, fluktuira ovisno o ponudi i potražnji deviza na deviznom tržištu, no Hrvatska narodna banka povremenim uključivanjem u rad tog tržišta sprječava prevelike tečajne oscilacije i nastoji održati tečaj relativno stabilnim. Srednji tečaj kune za 1 EUR objavljen na tečajnici Hrvatske narodne banke jest aritmetička sredina ponderiranoga kupovnog tečaja i ponderiranoga prodajnog tečaja banaka. Ponderirani kupovni tečaj i ponderirani prodajni tečaj banaka zasniva se na prometu u svim valutama te na tečajevima svih valuta, i to prometu i tečajevima koji su dogovoreni jedan radni dan prije dana utvrđivanja srednjeg tečaja.
Vrijednost kune prema valutama koje nisu temeljna valuta, a uvrštene su u tečajnicu Hrvatske narodne banke, utvrđuje se dijeljenjem srednjeg tečaja kune za 1 EUR međuvalutnim odnosom eura i svih ostalih valuta koji na svjetskom deviznom tržištu vrijedi na dan formiranja tečajnice u 12.00 sati.


Tečajna lista HNB – hrvatske narodne banke


Aktualna tečajna lista Evropske centralne banke

load($url) ){
$xpath=new DOMXpath($dom);
#$nodelist=$xpath->query(‘//Cube[@time][1]’);
$CubeDateNodeList=$xpath->query(“//*[name()=’Cube’ and @time]”);
$date=undef;
foreach($CubeDateNodeList as $n){
$date=$n->getAttribute(‘time’);
$xpath=undef;
$xpath=new DOMXpath($dom);
if(!is_null($date)){
echo “

Tečajna lista za dan $date

“;
echo ” “;
$Cubes=$n->getElementsByTagName(‘Cube’);
foreach($Cubes as $c){
echo(“
1 EUR = “.$c->getAttribute(‘currency’).” “.$c->getAttribute(‘rate’).”
“);
}
echo ” “;
}
}
}
else { echo “

greška

“; }
?>