Deutsche Welle: Hrvatski političari nisu ni omirisali…


January 31 2014 Kategorija: Fondovi

U Hrvatskoj su se čule bombastične izjave o zalihama nafte i plina na dnu Jadrana. Stručnjaci se pak pitaju, što je tu novog još od istraživanja koje je davno provela INA, a i zašto se sad zanemaruje ta kompanija?

Komentari za "Deutsche Welle: Hrvatski političari nisu ni omirisali…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska