EIB dao Hrvatskoj zajam od 200 mil. eura


September 30 2010 Kategorija: Fondovi

Europska investicijska banka osigurala je Hrvatskoj zajam od 200 milijuna eura za sufinanciranje pretpristupnih aktivnosti. Zajam će biti potpora investicijama ukupne vrijednosti od 800 milijuna eura uz koje bi se nekoliko ključnih sektora, poput vodoopskrbe i odlaganja otpada željezničke infrastrukture, prilagodilo standardima EU. Kreditom će se pomagati i ulaganja u razvoj regionalne konkurentnosti te ljudskoga kapitala. U EIB-u poručuju da ban …

EIB dao Hrvatskoj zajam od 200 mil. eura

Komentari za "EIB dao Hrvatskoj zajam od 200 mil. eura"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska