Koja nas nova pravila očekuju s prvim danom 2012.?


December 31 2011 Kategorija: Financijske vijesti

Nova pravila javne nabave, utvrđeni rokovi plaćanja u pravilu od 30, odnosno 60 dana, ukidanje naknade od šest posto telekom operaterima za usluge mobilne telefonije, neke su od novina reguliranih zakonima koji stupaju na snagu s prvim danom 2012. godine. Na snagu tako s 1. siječnja stupaju Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, novi Zakon o javnoj nabavi, Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, itd. Poduzetnici se od početka 2012. godine moraju pridržavati zakonskih rokova plaćanja – u ugovorima između poduzetnika (svi koji se tako definiraju prema poreznim zakonima) taj je rok do 60 dana, uz mogućnosti iznimke i dulje od toga, ali to produljenje ne smije prouzročiti neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika. Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza definira i da je za plaćanja između poduzetnika i osoba javnog prava (državna tijela, tijela lokalnih jedinica, pravne osobe osnovane za određene svrhe, kao npr. komunalna poduzeća i druge institucije u vlasništvu države ili lokalnih jedinica) rok 30 dana, a iznimno može biti do 60 dana, ali se mora osigurati poštovanje načela ravnopravnosti. Također iznimno, ako je dužnik Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili zdravstvena ustanova, čiji je osnivač država ili lokalne jedinice, dopušten je rok plaćanja do 60 dana.

Komentari za "Koja nas nova pravila očekuju s prvim danom 2012.?"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska