Ministarstvo želi HAKOM-u pripojiti Agenciju za…


February 5 2014 Kategorija: Burza

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u javnu je raspravu uputilo zakonske izmjene kojima predlaže ustrojavanje jedinstvenog nacionalnog regulatornog tijela za tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Komentari za "Ministarstvo želi HAKOM-u pripojiti Agenciju za…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska