Plan financijskog restrukturiranja Dalekovoda predviđa…


March 26 2013 Kategorija: Burza

Dalekovod je danas izvijestio da je dao suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja koji su u sklopu predstečajne nagodbe Fini podnijeli ključni vjerovnici, koji kao osnovu plana predlažu dokapitalizaciju.

Komentari za "Plan financijskog restrukturiranja Dalekovoda predviđa…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska