Preporuka – što čitati?


February 16 2014 Kategorija: Financijske vijesti

U Hrvatskoj se zbog novoga Zakona o radu prijeti općim štrajkom, a u Srbiji je upravo ZOR bio povod za ostavku ministra gospodarstva. Stoga zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u listopadu 2012. ipak izlazi u pravo vrijeme.Priređivači ocjenjuju da Hrvatska još ima problema u razumijevanju antidiskriminacijskog prava, pa ovo izdanje pomaže u upoznavanju s pravnim konceptom zabrane diskriminacije, ponajprije prema najizloženijim dijelovima radnog stanovništva: ženama, posebno trudnicama, te Romima i drugim manjinama. Budući da se radno zakonodavstvo prilagođava praksi u EU, to će biti koristan ‘tripartitni priručnik’: za državne institucije, sindikate te poslodavce.

Komentari za "Preporuka – što čitati?"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska