‘Razlike u cijenama vode u Hrvatskoj čak jedan prema…


February 3 2014 Kategorija: Financijske vijesti

Samo pet trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica koja pružaju usluge javne vodoopskrbe i odvodnje od ukupno 123 društva ispravno obračunava cijenu vode, a ostalih 118 cijene obračunava pogrešno pa se i razlike u cijenama vode za kućanstvo u Hrvatskoj kreću u omjeru od jedan prema deset, pokazuje izvješće Državnog ureda za reviziju “Ekonomska opravdanost razlika u cijeni komunalnih javnih usluga” na koje se odnosi najnoviji Aktualni osvrt Instituta za javne financije (IJF).

Komentari za "‘Razlike u cijenama vode u Hrvatskoj čak jedan prema…"

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska