Stažnik: Broj tužbi građana protiv Hrvatske u 2013….


February 14 2014 Kategorija: Fondovi

Europski sud za ljudska prava u 2012. je donio ukupno 23 presude, od čega je u pet slučajeva utvrdio da nije bilo povrede konvencijskog prava. Broj predmeta u kojima su građani tužili Republiku Hrvatsku pred Europskim sudom za ljudska prava u 2012. je porastao za 45 posto u odnosu na godinu ranije, a u 2013. taj je broj uvećan za još 78 posto, izvijestila je zastupnica Hrvatske pred tim sudom Štefica Stažnik. Podnoseći Hrvatskom saboru izvješće o radu svog ureda u 2012., Stažnik je istaknula povećanje broja predmeta koji se tiču prava na suđenje u razumnom roku, povrede prava na život, zabrane mučenja, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja, povreda prava …

Stažnik: Broj tužbi građana protiv Hrvatske u 2013….

Komentari za "Stažnik: Broj tužbi građana protiv Hrvatske u 2013…."

Comments are closed.


Apartmani Hrvatska
Apartmani Hrvatska